Domů / Podmínky pro vrácení zboží a reklamace

Podmínky pro vrácení zboží a reklamace

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. V případě potravin 8 dnů.

a. opožděná dodávka

Pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů:

- havárie vozidla přepravce ze země původu

- havárie vozidla dopravce v rámci regionu

- složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.)

nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky, avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.

b. chybějící zboží

Prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nebo i celému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Prodávající bude vždy na skutečnost o nevykrytí objednávky informován. Informace bude obsažena v dodacím listě a faktuře, kterou dostává kupující. V případě, že zákazník zaplatí plnou částku za objednávku a při doručení se zjistí, že není objednávka kompletní, bude zákazníkovi vrácena částka za chybející zboží prostřednictvím bankovního převodu nebo refundace hotově na některé z poboček.

c. vadné zboží

Vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží sensoricky a kvalitativně posoudit na místě. Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, jiná kvalita, jiné datum expirace….) je povinen o tom neprodleně informovat odpovědného zástupce prodávajícího. V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Jak postupovat při reklamaci?

V případě, že nám zboží budete chtít vrátit, poprosili bychom Vás nejprve kontaktovat nás přes email info@candy-store.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 425 247. Ve všech případech prosím uveďte Vaše číslo objednávky a na jaké jméno bylo zboží objednáno. 

Doporučujeme při vrácení zboží a reklamaci - zabalit zboží do původního či vhodného obalu

                                                                          - přiložit doklad o platbě                                                                    

Kam reklamované zboží zaslat?

Pokud jste nás kontaktovali a Vaše reklamace byla schválena, zašlete prosím zboží na adresu:

The Candy Store
Londýnská 309/81
Praha 2 120 00